COSMONAUT GAGARIN TERESHKOVA KOMAROV TITOV OTHERS AUTOGRAPH SIGNED BOOKLET

Official booklet - set of 13 colorful postcards of Russian Soviet cosmonauts, 12 postcards signed by cosmonauts: Gagarin, Titov, Nikolayev , Popovich, Bykovsky,Tereshkova, Komarov Feoktistov (2), Egorov, Komarov, .Belyaev Leonov . The booklet "Pilot-Cosmonauts of the USSR." was issued by the Head Office "Gosznak" USSR Ministry of Finance . Excellent condition.

SOLD